Southern Squaredancers är en dansklubb som sysslar med Modern Amerikansk Squaredans. Vi har vår verksamhet i vår egen klubblokal på Pelledamsvägen 14 i Lomma. Vi är anslutna till Svenska Squaredansförbundet SAASDC

 

 

 

 

 

                                           

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                             I samarbete med:

 

 

                                 

 

 

                                        

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Webmaster

 

                      

                        

 

      

Southern Squaredancers

               Lomma

               Sweden