I klubblokalen Pelledamsvägen 14, Lomma - har vi följande arrangemang:

                   

 

 

 

 

 

 

       Stora Grilldansen

            15 Juni 2014

Ett samarrangemang mellan

Southern Squaredancers och

Helsingborg Squaredancers

 

Caller

Christer Bern    Stefan Carlsson

Pris 170 kr, inkl Grillad Gris

 

Flyer

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southern Squaredancers

 

Lomma